Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avnıpa Bıdığı ve Türkiye Cumhuriyeti taiatmdan ortaklaşa tııınnse edılmektediı.

Gıda 1 arım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 18 Aralık 2015 tarihinde Birinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI DESTEK SAĞLANACAK ALANLAR

Kırsal kalkınma programı kapsamında finansal destek sağlanacak ana tedbirler Ülke Strateji Belgesi'nde aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

1 - Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar,

2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik
Yatırımlar,

3- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme,

4- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması - LEADER Yaklaşımı*

5- Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri*

6- Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları*

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalamcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-fînansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek "Kamu Katkısı" olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için

gen ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

' Bu alanlar ile ilgili Kurumumuz daha sonraki dönemde başvuru alımı yapacaktır.


BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.

Destek Almak Amacıyla Başvurularır

ı Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı

iller


Afyonkarahisar

Balıkesir

Diyarbakır

Kahramanmaraş

Manisa

Sivas

Ağn

Burdur

Elazığ

Karaman

Mardin

Şanlıurfa

Aksaray

Bursa

Erzincan

Kars

Mersin

Tokat

Amasya

Çanakkale

Erzurum

Kastamonu

Muş

Trabzon

Ankara

Çankırı

Giresun

Konya

Nevşehir

Uşak

Ardahan

Çorum

Hatay

Kütahva

Ordu

Van

Aydın

Denizli

İsparta

Malatya

Samsun

Yozgat

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ


TEDBİR ADI

SEKTÖR KODU

SEKTÖR ADI

DESTEK ORANLARI

TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO)

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

101-1

Süt Üreten Tarımsal isletmeler

»460-70

32.156.234,14

101-2

Kırmızı Et Üreten Tarımsal İsletmeler

53.026.129,03

101-3

Kanadı Eti Üreten I arımsal işletmeler

30.737.636,82

101-4

Yumurta Üreten Tarımsal işletmeler

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

103-1

Süt ve Süt ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

%50

28.69~.583

103-2

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

13.057.180

103-3

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması

103-4

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

3.078.504

103-5

Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

15.886.732

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

302-1

Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması

%65

9.439.200

302-2

Arıcılık ve an ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması

302-3

Zanaatkarlık ve yerel ürün isletmeleri

5.244.000

302-4

Kırsal turizm ve rekreasyon taalivetlerı

15."32.000

302-5

Su ürünleri yetiştiriciliği

1.048.000

302-6

Makine Parkları

2.622.000

302-7

Yenilenebilir enerji Yatırımları

18.354.000


ÖN KONTROL TARİHLERİ

TKDK-İ1 Koordinatörlüklerinde Teklif Alma Kuralları Rehberi kapsamında yapılan ihale ve bu ihale sonucu alınan tekliflerin ve teklif ile ilgili belge ve dokümanların uygunluğu ile Teknik Proje, Metraj Cetvelleri ve Keşif Özetlerinin uygunluğu kapsamında ön kontrol yapılacaktır.

Yapılacak ön kontroller nihai kontroller olmayıp, yapılan hataların ve eksikliklerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi yönünde bilgilendirme amaçlı olacaktır.

Başvuru sahiplen söz konusu ön kontroller için belirlenen tarihlerde ilgili İl Koordinatörlükleri ile irtibata geçerek randevu alacaklardır.

ÖN KONTROL TARİHLERİ

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatmmlar(103)

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme(302)

18 Ocak 2016-29 Ocak 2016

22 Şubat 2016-4 Mart 2016

21 Mart 2016-1 Nisan 2016

BAŞVURU TARİHLERİ

BAŞVURU TARİHLERİ

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik

Yatırımlar (103)

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

25 Ocak 2016-26 Şubat 2016

29 Şubat 2016-25 Mart 2016

28 Mart 2016-22 Nisan 2016


ELEKTRİK PROJE ONAYI İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

101 ve 103 tedbiri için elektrik proje onayı başvuru alım tarihleri 302 tedbiri ıçm elektrik proje onayı başvuru alım tarihleri'


: 4 Ocak 2016-11 Ocak 2016 : 22 Şubat 2016-4 Mart 2016


YATIRIM SÜRELERİ

Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri maksimum 9 (dokuz) ay olarak planlanmalıdır. Taksıtlendirmenın nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberlerinde ver almaktadır.

"302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları" projeleri elektrik onayı Kurumumuz tarafından yapılmayacaktır.


BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

IPARD II Programın güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz ınternet adreslerinden( wwv.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.

Başvuru kuralları için, Başvuru Çağrı Rehberleri (versiyon 1.0) Kurumumuzun resmi ınternet adresinden ( wwv.tkdk.gov.tr) ve İl Koordinatörlüklerinden temin edilmelidir.

Ayaca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi ınternet adresinden (wwvv.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

BİRİNCİ ÇAĞRI DÖNEMİ İÇİN ÖNEMLİ HUSUSLAR

IPARD II Uygulama dönemi prosedürleri ıcm Hazine Müsteşarlığından onay alınmış fakat Avrupa Komisyonu onayı beklenmektedir.

Avrupa Komisyonu onayı sürecinde olası prosedür değişiklikleri neticesinde Kurumumuz ilave bilgi ve iK-lgc ısKveİMİır. Bu nedenlerle sözleşme imzalamaya hak kazananların listesinin ilam ve sözleşme mı/akma süreci başvuru sahipleri ıcm uzayabilir. Sözleşmeler, Finansal Anlaşma imzalandıktan ve Avruoa Komisyonu onavı geldikten sonra imzalanacaktır.


TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRES VE TELEFON NUMARALARI

İL ADI A1)RKS İLETİŞİM

AFYONKARAHİSAR

Karaman Mahallesi Albay Reşat Çiğiltepe Caddesi No:9 Karaman İş Merkezi A Blok Kat:3 (Valilik Arkası)

Tel: 0272 214 10 88

0272 214 15 37

AĞRI

Abide Mahallesi Erzurum Caddesi 612 Sokak No:l Merkez

Tel: 0472 215 33 55

0472 215 33 59

AKSARAY

Meydan Mahallesi Küçük Bölçek Caddesi No:141 Merkez

Tel: 0382 222 00 80-

81

0382 222 00 82

AMASYA

Şehirüstü Mahallesi Torumtav Sokak Şeref Yüce İş Merkezi No:5 Merkez

Tel: 0358 212 59 44

0358 212 08 32

ANKARA

Hilal Mahallesi, Rabındranath Tagore Caddesi (4. Cadde) No:66 Yıldız Çankaya

Tel: 0312 438 35 00

0312 438 48 80

ARDAHAN

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi, Nîo:76 Merkez

Tel: 0478 211 35 02

0478 211 35 03

AYDIN

Ata Mahallesi Astim OSB No:98 Merkez

Tel: 0256 231 09 04-

81

0256 231 09 02

BALIKESİR

Paşanlnnı Mahallesi A.Gaffar Okan Caddesi No:53

Tel: 0266 245 58 61

0266 245 39 72

BURDUR

Konak Mahallesi, Güzelleştirme Caddesi, No: 14 Merkez

Tel: 0248 232 69 99

0248 232 64 24

BURSA

Barış Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi No: 158 Nilüfer

Tel: 0224 243 85 35

0224 242 41 97

ÇANAKKALE

Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi No:93-11 l/C Merkez

Tel: 0286 215 00 36-38

0286 215 00 37

ÇANKIRI

Cumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi No:3/1 Merkez

Tel: 0376 212 18 03-04

0376 212 18 02

ÇORUM

Ulukavak Mahallesi Selçuk 1.Caddesi PTT Başmüdürlüğü Binası No: 10

Tel: 0364 223 00 27

0364 223 00 28

DENİZLİ

15 Mayıs Mahallesi Gazı Kemal Bulvarı No: 155 Merkez (Yapı Kredi Bankası üstü/Çınar Meydanı)

Tel: 0258 261 79 79

0258 261 ^9 80

DİYARBAKIR

Şanlıurfa Yolu l.Km. Gündoğan Plaza Kat:3 Kavapmar

Tel: 0412 252 12 89

0412 252 12 90

ELAZIĞ

Ataşehır Mahallesi Malatya Caddesi No: 177 Merkez

Tel: 0424 248 07 69-70

0424 248 07 63

ERZİNCAN

Gülabibey Mahallesi 13 Şubat Caddesi No:23 Merkez

Tel: 0446 223 44 23

0446 223 18 10

ERZURUM

Vani Efendi Malı. Haşıl Efendi Caddesi Elit iş Merkezi No: 10 Kat: 2-3-4 Yakutiye

Tel: 0442 235 15 83-84

0442 235 15 85

GİRESUN

Sultan Selim Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 16 Merkez

Tel: 0454 254 00 70

0454 254 00 73

HATAY

Haraparası Mahallesi Hacılar Caddesi Bayır İşhanı A Blok No:43 Antakya

Tel: 0326 225 12 23-225 12 33

0326 225 12 32

İSPARTA

Eğirdir yolu üzen 11 Özel İdaresi \erleşkesı

Tel: 0246 224 38 00

0246 224 38 01


Bu İlanın tam metnini görmek ve dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ