MAYIS 2016 ER CELBİNDE SİLÂH ALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT TRT DUYURUSU

1. MAYIS 2016 ER CELP DÖNEMİNDE SİLÂHALTINA ALINACAK ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERİN,
CELP VE SEVK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR, 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU'NUN 45'İNCİ
MADDESİ UYARINCA MÜTEAKİP MADDELERDE AÇIKLANMIŞTIR.

2. MAYIS 2016 ER CELP DÖNEMİNDE;

A. 1996 DOĞUMLU VE BUNLARLA İŞLEME TABİ ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERDEN, KAYITLI
OLDUĞU ASKERLİK ŞUBESİNİN GENEL CELP DÖNEMİ MAYIS 2016 OLANLAR,

B. CELP DÖNEMİ MAYIS 2016 OLMADIĞI HALDE, MAYIS 2016 CELP DÖNEMİNDE SİLÂHALTINA
ALINMAK İSTEYEN YÜKÜMLÜLERDEN BU TALEPLERİ UYGUN BULUNANLAR,

C. YASAL NEDENLERLE ASKERLİKLERİ ERTELENENLER İLE ŞEVKLERİ TEHİR EDİLENLERDEN,
ERTELEME VE SEVK TEH
İR ŞARTLARINI KAYBETTİKLERİNDEN MAYIS 2016 ER CELP DÖNEMİNDE
ŞEVKE TABİ OLANLARIN ŞEVKLERİ YAPILACAKTIR.

3. ŞEVKE TABİ YÜKÜMLÜLER, SEVK EDİLECEKLERİ SINIF VE EĞİTİM MERKEZLERİ İLE HANGİ
GRUPTA SİLÂHALTINA ALINACAKLARINI, ASKERLİK ŞUBELERİ İLE E-DEVLET ÜZERİNDEN 15 NİSAN
2016 TARİHİNDEN İTİBAREN ÖĞRENEBİLECEKLER, NÜFUS CÜZDANLARINI İBRAZ ETMEK SURETİYLE
ASKERLİK ŞUBELERİNDEN VEYA E-DEVLET ÜZERİNDEN SEVK EVRAKINI ALABİLECEKLERDİR.

4. MAYIS 2016 ER CELBİNDE ŞEVKE TABİ YÜKÜMLÜLERDEN:

A. BİRİNCİ GRUPTA ŞEVKE TABİ OLANLAR SEVK İŞLEMLERİNİ;

(1) ASKERLİK ŞUBELERİNDEN 15 NİSAN - 05 MAYIS 2016,

(2) E-DEVLET ÜZERİNDEN 15-28 NİSAN 2016 TARİHLERİNDE YAPTIRABİLECEKLERDİR.

B. İKİNCİ GRUPTA ŞEVKE TABİ OLANLAR SEVK İŞLEMLERİNİ;

(1) ASKERLİK ŞUBELERİNDEN 01 - 10 HAZİRAN 2016,

(2) E-DEVLET ÜZERİNDEN 01-06 HAZİRAN 2016 TARİHLERİNDE YAPTIRABİLECEKLERDİR.

C. YÜKÜMLÜLER BİRİNCİ GRUP İÇİN; E-DEVLET ÜZERİNDEN 15-28 NİSAN 2016 (DAHİL), ASKERLİK
ŞUBELERİNDEN 15 NİSAN-01 MAYIS 2016 (DAHİL), İKİNCİ GRUP İÇİN; E-DEVLET ÜZERİNDEN
01-06 HAZİRAN 2016 (DAHİL), ASKERLİK ŞUBELERİNDEN İŞE 01-07 HAZİRAN 2016 (DAHİL) TARİHLERİ
ARASINDA YAPTIRDIĞINDA SEVK İŞLEMLERİNİN YOL VE İAŞE BEDELLERİNİ NÜFUS CÜZDANLARINI
İBRAZ ETMEK SURETİYLE PTT ŞUBELERİNDEN VEYA PTT KART İLE PTT MATİKLERDEN
ALAB
İLECEKLERDİR. BU TARİHLERDEN SONRA YAPILAN SEVK İŞLEMLERİNİN YOL VE İAŞE
BEDELLERİ ASKERLİK ŞUBELERİNCE ÖDENECEKTİR.

5. MAYIS 2016 ER CELBİ 1'İNCİ GRUPTA ŞEVKE TABİ OLANLARDAN 05 MAYIS 2016 DAHİL,
2'NCİ GRUPTA ŞEVKE TABİ OLANLARDAN 10 HAZİRAN 2016 DAHİL TARİHİNE KADAR SEVK İŞLEMİNİ
YAPTIRMAYANLAR İLE SEVK EVRAKINI ALDIKLARI HALDE KENDİLERİNE TANINAN YASAL YOL
SÜRESİ SONUNA KADAR BİRLİKLERİNE KATILMAYANLAR, 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU'NUN
89'UNCU MADDESİ GEREĞİNCE BAKAYA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKLARDIR.

6. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU'NUN 45'İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE BU DUYURU YÜKÜMLÜLERE
TEBLİĞ NİTELİĞİNDEDİR.

ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANI
DUYURU METNİ İÇİN:MAYIS 2016 ER CELBİNDE SİLÂHALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT TRT DUYURUSU.docx