6502 Sayılı Tüketici Hakem Heyeti Kanunu kapsamında İlçemiz Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına yapılacak müracaatlardan önce; ilgili bankalardan kredi kullandırım sırasında dosya masrafı, istihbarat ücreti, komisyon ücreti vb. adı altında alınan ücretlerin, ilgili bankadan resmi yazı ile talep edilmesi ve bankadan alınan cevabın İlçemiz Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına yapılacak müracaata ek olarak sunulması gerekmektedir.